Częstotliwość Lotnicza: Jakie są częstotliwości radiowe używane przez lotnictwo.

Częstotliwość Radiowa w Lotnictwie: Jakie Są Częstotliwości Radiowe Używane przez Lotnictwo

W artykule tym przedstawimy pełen przegląd częstotliwości radiowych używanych przez lotnictwo. Poznanie tych informacji jest istotne zarówno dla pilotów, jak i osób zainteresowanych lotnictwem, aby lepiej zrozumieć komunikację powietrzną oraz zapewnić bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Poniżej znajduje się pełna lista częstotliwości radiowych stosowanych w lotnictwie.

  1. Częstotliwości naziemne:
  • ATIS (Automatic Terminal Information Service) – Częstotliwość ta jest używana do przekazywania informacji o aktualnych warunkach lotniskowych, takich jak informacje o pogodzie, obecności ptaków czy utrudnieniach na drogach kołowania. Pilot odbiera te informacje przed wejściem na pas startowy. Częstotliwość ATIS waha się między 118.000 a 136.975 MHz.

  • Ground Control – Częstotliwość ta jest używana przez kontrolerów naziemnych do kierowania ruchem na lotniskach, zarządzania ruchem kołujących samolotów oraz udzielania instrukcji dotyczących startu i lądowania. Częstotliwość Ground Control waha się między 118.000 a 136.975 MHz.

  • Clearance Delivery – Częstotliwość ta jest używana do przekazywania pilotom instrukcji dotyczących planu lotu, zezwoleń na start i lądowanie oraz instrukcji odnośnie tras lotu. Częstotliwość Clearance Delivery waha się między 118.000 a 136.975 MHz.

  1. Częstotliwości powietrzne:
  • Tower – Częstotliwość ta jest używana przez kontrolerów lotu na wieży, którzy kierują ruchem na pasie startowym i przygotowują samoloty do startu i lądowania. Częstotliwość Tower waha się między 118.000 a 136.975 MHz.

  • Approach – Częstotliwość ta jest używana przez kontrolerów lotu w strefie podejścia do lotniska. Służy do kierowania ruchem przy zbliżaniu się do lotniska oraz przygotowuje samoloty do lądowania. Częstotliwość Approach waha się między 118.000 a 136.975 MHz.

  • Departure – Częstotliwość ta jest używana przez kontrolerów lotu przy odlotach z lotnisk. Zapewniają one bezpieczne odejście samolotów z lotniska i kierują je na właściwą trasę przelotu. Częstotliwość Departure waha się między 118.000 a 136.975 MHz.

  • Airborne Communication – Częstotliwość ta jest używana do komunikacji między pilotem a kontrolą lotów w trakcie przelotu. Umożliwia to przekazywanie informacji o zmianach kursu, wysokości oraz o innych instrukcjach. Częstotliwości Airborne Communication waha się w zależności od lokalizacji, typu lotniska oraz przestrzeni powietrznej.

Ważne jest zdobycie wiedzy na temat częstotliwości radiowych używanych przez lotnictwo, aby lepiej zrozumieć system komunikacji powietrznej oraz zapewnić bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Każdy pilot oraz osoba zainteresowana lotnictwem powinna być świadoma znaczenia i przeznaczenia poszczególnych częstotliwości radiowych. Pamiętajmy, że poprawne korzystanie z odpowiednich częstotliwości radiowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznej i skutecznej komunikacji w lotnictwie.